เทคนิคการวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวทีประกวดร้องเพลง 

65

 

เทคนิคการวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวทีประกวดร้องเพลง 

 

การวอร์มเสียง เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของเสียงร้อง เปรียบเสมือนการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อเสียงพร้อมใช้งาน ป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้ร้องเพลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

สำหรับการวอร์มเสียงก่อนขึ้นเวทีประกวดร้องเพลง มีเทคนิคสำคัญ ดังนี้

 

 1. วอร์มร่างกาย:
 • เริ่มต้นด้วยการวอร์มร่างกายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เน้นบริเวณคอ ไหล่ หน้าอก และหลัง
 • ยืดกล้ามเนื้อคอด้วยการก้ม เงย หันซ้าย หันขวา หมุนคอ
 • ยืดกล้ามเนื้อไหล่ด้วยการหมุนไหล่ ยกไหล่ขึ้นลง
 • ยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้วยการขยายหน้าอก หายใจเข้าลึกๆ
 • ยืดกล้ามเนื้อหลังด้วยการโน้มตัวไปข้างหน้า ก้มตัวแตะปลายเท้า

     ตัวอย่าง:

  • ยืนตรง กางแขนออก ก้มตัวแตะปลายเท้า 5 ครั้ง
  • หมุนไหล่ไปข้างหน้า 10 ครั้ง หมุนไหล่ไปข้างหลัง 10 ครั้ง
  • ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข้าลึกๆ กลั้นไว้ 5 วินาที หายใจออกช้าๆ

 

 1. วอร์มเสียงเบาๆ:
 • เริ่มวอร์มเสียงด้วยเสียงต่ำ ค่อยๆ ไล่ระดับเสียงขึ้นสูง
 • ฝึกเสียงสเกลต่างๆ เช่น Major scale, Minor scale, Chromatic scale
 • เน้นการใช้เสียงลม (Head voice) ผสมผสานกับเสียงหน้าอก (Chest voice)
 • ฝึกการใช้เสียงกังวาน (Resonance)
     ตัวอย่าง:

  • ร้องเสียง “ฮัมม์” (Humming) เบาๆ โดยใช้เสียงลม
  • ร้องเสียง “มืมม์” (Mmm) โดยใช้เสียงหน้าอก
  • ร้องเสียง “โซ่ โด เร มี ฟา ซอล ลา ซี โด” ไล่ระดับเสียงขึ้นลง
  • ฝึกร้องเพลงง่ายๆ 1-2 เพลง เน้นการใช้เสียงหลากหลาย

 

 1. ฝึกเทคนิคการใช้เสียง:
 • ฝึกเทคนิคการใช้เสียงต่างๆ เช่น การใช้เสียงกังวาน (Resonance) การใช้เสียงผสม (Mixed voice)
 • ฝึกร้องเพลงที่มีเสียงสูง ต่ำ ผสมผสานกัน
 • ฝึกการควบคุมลมหายใจ
 • ฝึกการใช้ไมโครโฟน

 

 1. ฝึกร้องเพลงที่ใช้ประกวด:
 • ฝึกร้องเพลงที่ใช้ประกวด 2-3 รอบ เน้นการร้องแบบเต็มเพลง
 • จับอารมณ์เพลง
 • ฝึกการควบคุมเสียง
 • ฝึกการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง

 

 1. พักเสียง:
 • ก่อนขึ้นเวที ประมาณ 10-15 นาที ควรพักเสียง งดพูด งดร้องเพลง
 • กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ
 • ดื่มน้ำอุ่น

 

เทคนิคเพิ่มเติม:

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสียง เช่น ผลไม้ ผัก น้ำ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำเย็น น้ำแข็ง
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ผ่อนคลายความเครียด

 

การวอร์มเสียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักร้องทุกคน โดยเฉพาะก่อนขึ้นเวทีประกวดร้องเพลง การฝึกฝนเทคนิคการวอร์มเสียงอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถร้องเพลงได้อย่างไพเราะ มั่นใจ และประสบความสำเร็จ

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ