ฝึกการใช้ไดอะแฟรมหายใจเพื่อพลังเสียงที่ไพเราะ

35

ฝึกการใช้ไดอะแฟรมหายใจเพื่อพลังเสียงที่ไพเราะ

“ลมหายใจ” เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเสียงร้อง หายใจผิด เสียงร้องก็ผิด หายใจถูก เสียงร้องก็ไพเราะ บทความนี้ขอนำเสนอเทคนิคการใช้ “ไดอะแฟรม” กล้ามเนื้อสำคัญที่ช่วยให้หายใจได้อย่างถูกต้อง ส่งผลต่อพลังเสียง ความมั่นคง และความไพเราะในการร้องเพลง

ไดอะแฟรม: กล้ามเนื้อแห่งการหายใจ

ไดอะเฟรมเป็นกล้ามเนื้อแบนกว้างอยู่บริเวณใต้ปอด ทำหน้าที่ขยายและหดตัว ควบคุมการหายใจเข้า-ออก เมื่อหายใจเข้า ไดอะเฟรมจะหดตัว ดันกระบังลมลง ขยายปอด รับอากาศเข้าสู่ร่างกาย เมื่อหายใจออก ไดอะเฟรมจะคลายตัว ดันกระบังลมขึ้น ขับอากาศออกจากร่างกาย

ความสำคัญของไดอะแฟรมต่อนักร้อง

 • การควบคุมลมหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ: หายใจเข้าลึกๆ ยาวนาน ร้องเพลงได้อย่างมั่นคง ไม่ต้องหอบหายใจระหว่างร้อง
 • พลังเสียงที่ก้องกังวาน: ไดอะเฟรมที่แข็งแรง ช่วยให้ส่งลมออกจากปอดได้อย่างมีพลัง เสียงร้องก้องกังวาน ชัดเจน
 • เสียงร้องที่ไพเราะเสนาะหู: การควบคุมลมหายใจที่ดี ช่วยให้ควบคุมเสียงร้อง ร้องเพลงได้อย่างไพเราะ เสนาะหู
 • ร้องเพลงได้นานขึ้น: หายใจเข้าลึกๆ ช่วยให้มีออกซิเจนเพียงพอ ร้องเพลงได้นานขึ้น โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
 • ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ: การหายใจที่ถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของกล่องเสียง ปอด และระบบหายใจ

 

เทคนิคการฝึกใช้ไดอะแฟรมหายใจ

 • ฝึกหายใจแบบนอน: นอนหงาย วางมือบนท้อง หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ รู้สึกถึงท้องป่องขึ้น หายใจออกช้าๆ รู้สึกถึงท้องยุบลง ฝึกฝนเป็นประจำวันละ 10-15 นาที
 • ฝึกหายใจแบบยืน: ยืนตัวตรง วางมือบนท้อง หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ รู้สึกถึงท้องป่องขึ้น หายใจออกช้าๆ รู้สึกถึงท้องยุบลง ฝึกฝนเป็นประจำวันละ 10-15 นาที
 • ฝึกหายใจแบบฝึกโยคะ: ท่าโยคะหลายท่าช่วยฝึกการใช้ไดอะเฟรมหายใจ เช่น ท่าปลา ท่าแมว ท่าโค้งตัวไปข้างหน้า ฝึกฝนเป็นประจำ
 • ฝึกหายใจแบบร้องเพลง: ลองร้องเพลงโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบไดอะเฟรม ฝึกฝนเป็นประจำ เสียงร้องของคุณจะไพเราะขึ้นอย่างแน่นอน

 

เทคนิคเพิ่มเติม

 • วางมือบนไดอะเฟรม รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของกล้ามเนื้อ
 • ฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องน้อยที่สุด
 • ฝึกหายใจโดยไม่ขยับไหล่
 • ฝึกหายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก

 

การฝึกฝนเทคนิคการใช้ไดอะแฟรมหายใจ อาจจะต้องใช้เวลา แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอน เสียงร้องของคุณจะไพเราะขึ้น มั่นคงขึ้น และร้องเพลงได้นานขึ้น ลองฝึกฝนกันดูนะคะ!

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ