ประวัติการทำงานของครูแอร์

ประวัติครูผู้สอน/วิทยากร

ชื่อ: ยุพาภรณ์ ยุกตปรีชา  (Yuphaphon Yuktapreecha)  ครูแอร์

การทำงาน
– อาจารย์สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลาที่โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา (MS. Voice Studio) (2534-2542)
– ผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค เชียงใหม่ (2546-2550)
– ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค กรุงเทพฯ (2544-2551)
– ครูพิเศษสอนขับร้องที่ โรงเรียนสอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลา ศิริปิ่น (2542-2552)
– Female Voice Instructor สถาบันสร้างสรรค์ศิลปิน “พิกัด” (P-Quatre Unique Image)
– เจ้าของห้องสอนร้องเพลง Voice Room mini Academy (ปัจจุบัน)
– เจ้าของสถาบันพัฒนาศิลปิน I Star Academy (ปัจจุบัน)
– เจ้าของเว็บไซต์www.KruAir.com เว็บสอนร้องเพลงอันดับ1ของGoogle กว่า7ปี
– ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงรุ่งอรุณ (2559)
– ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงมอร์นิ่งเรย์ (2559)
– ประสบการ์สอนเทคนิคการใช้เสียงเพื่อร้องเพลง 30 ปี

ผลงานการสอน
– ครูสอนศิลปิน อาทิ กรพินธ์ พ่วงโพธิ์, ราฟฟี่-แนนซี่ , ยุ้ย ปัทมวรรณ ,ทราย  เจริญปุระ,  แพรว X 3 Super Gang , อมิตา ทาทา ยัง, แคทลียา อิงลิช , พลอย Little voice , Cinderella , Girly Berry , บีม จารุวรรณ , เตชินท์ ชยุติ, ทีป์ชลิต พรหมชนะ(ที AF6), ฯลฯ
– ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด Red Beat International
– ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด  ไยไหม เรคคอร์ด
– Chorus  ใหักับคุณ  มณีนุช  เสมรสุต
– วิทยากรพิเศษ  อบรมเทคนิคการใช้เสียงให้กับนักเรียนการแสดงในสังกัด“กันตนา”
– ครูพิเศษสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
– ครูผู้ฝึกซ้อมนักร้องตัวแทนประเทศไทย ประกวดร้องเพลงนานาชาติ เอเชียบากูส (2542-2543)
– ร่วมร้องเพลงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ อดุลย
เดช   ณ. ท้องสนามหลวง
– ร่วมร้องเพลงสดุดีไว้อาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
– ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน  “เทียนส่องใจ” ของ สภากาชาด แสดงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (2543-2544)
– ครูพิเศษอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลง “ จุฬาฯ  Singing Contest “ ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (2543-2544)
– ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน“แพรวพราวสวยช่วยบ้านพญาไท” ของกรมประชาสงเคราะห์แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา มาตุ ปี 2544
– ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน “คิมหันต์ หรรษา” แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  (2544)
– ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงงาน เพลงธันวามหาราช ณ. ศาลาเฉลิมกรุง (2543-2546)
– ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงในงาน สืบสานตำนานเพลงไทย ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ (2546)
– ผู้จัดทำโครงการสอนร้องเพลงเพื่อการกุศล” ร่วมใจให้น้อง ผ่านเสียงร้องของพี่” เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จ. เชียงใหม่ ปี2547
– ครูผู้อบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถ ปราศจากอบายมุข” (2547)
– ผู้คัดเลือกและฝึกสอนศิลปินในอัลบั้ม “Go Getter” ของ สำนักงานป้องกันและปราบรามยามเสพติด. ภาคเหนือ
– วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2548-2550)
– วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหา
นครระดับสูง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(2548-2550)
– วิทยากร โครงการ “Step to be Star” ที่โรบินสัน เชียงใหม่
– วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องอย่างไรให้เป็นเพลง” ที่โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.
เชียงใหม่
– อาจารย์พิเศษสอน Skill Line สายขับร้องของมหาวิทยาลัย “Far eastern”
จ.เชียงใหม่ (2548-2550)
– ผู้ฝึกซ้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง พร้อมควบคุมการแสดง งานครบรอบ
10 ปี ของบริษัทในเครือของผลิตภัณฑ์ กระทิงแดง  ที่โรงแรมเซนธารา แกรนด์
เดือนมกราคม 2555
– ผู้ฝึกสอนผู้บริหารระดับกลาง พร้อมออกแบบและควบคุมการแสดงของบริษัท
N’Health บริษัทในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
– ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดงให้กับตัวแทนของบริษัท Ayutthaya Allianz
สาขา เพลินจิต  ในการประกวดขับร้องและการแสดงภายในองค์กร  เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
– วิทยากรอบรมการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ ให้กับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2559
– ฯลฯ

กรรมการตัดสิน
– กรรมการตัดสินการประกวด Mr. and Miss H.A.N.D. by Galaxy (มาบุญครอง) เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย
– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง KMITL Music Festival
– กรรมการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถปราศจากอบายมุข” ภายใต้ โครงการ To Be Number 1  ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
– กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “To Be Number One Singing Contest ครั้งที่ 1” ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
– กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “Chang klan Plaza Stage challenge” จ.เชียงใหม่
– กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี Love song Classic @ N mark Plaza (บางกะปิ)
– กรรมการตัดสินการประกวด N Mark karaoke singing contest 2
– กรรมการตัดสินการประกวด Splashy Singing Contest ครั้งที่ 1-3 และประกวดเต้น Cover Dance ครั้งที่ 3 ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Chev Viriya Singing Contest ครั้งที่ 1 ของบริษัทเชฟโรเรท (ประเทศไทย)
– กรรมการตัดสินการประกวด “Cover Dance”  Stage 1 และ 2
ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Duet Singing Contest ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
– กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2559
– ฯลฯ