คอร์สสำหรับเป็นครูสอนร้องเพลง รุ่นที่5ครูแอร์สอนร้องเพลง

 

คอร์สอบรมเข้มพิเศษระยะสั้น เพื่อประกอบอาชีพครูสอนร้องเพลง และ เพื่อเปิดสอนร้องเพลงด้วยตัวเอง รุ่นที่5

   คอร์สอบรมที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็น "ครูสอนร้องเพลง" และสามารถเปิดธุรกิจสอนร้องเพลงด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย เนื้อหาของแต่ละหัวข้อในการอบรมถูกย่อยมาจากประสบการณ์การสอนจริงกว่า 27ปี สอนกันหมดแบบไม่มีกั๊ก ทำให้คุณประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกได้เป็นปีๆ


   เรียนรู้ในบรรยากาศสนุก ใกล้ชิด เป็นกันเอง คุณจะได้เห็นกรณีศึกษามากมายที่ไม่มีใครบอกคุณ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ทำการสอนจริง เพื่อให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสอนจริงๆ เพิ่มความมั่นใจก่อนที่คุณจะเปิดสอนด้วยตัวเอง..

 

 

โลกเปลี่ยนแล้ว...!!!

   ในยุคสมัยก่อน การจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือ จะเป็นนายตัวเอง เราต้องมีทรัพยากรมหาศาล ทั้งเวลาที่ใช้ เงินทุน คอนเน็คชั่น รวมไปถึงดวง.. แต่ยุคนี้ เราสามารถก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยก๊อปปี้ความสำเร็จจากต้นแบบได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

   ถ้าคุณมั่นใจว่าความฝันของคุณคือการเป็นครูสอนร้องเพลง และการได้เป็นนายตัวเองเปิดธุรกิจสอนร้องเพลงของตัวเอง คอร์สการอบรมนี้จะช่วยคุณไขว่คว้าความฝันนั้นให้เป็นจริงได้..

 


ระยะเวลาในการอบรม : 60 ชั่วโมง (อบรม 48 ชั่วโมง, ฝึกสอน 12 ชั่วโมง)

เปิดรับสมัคร :

Class/วัน-เวลาเรียน :Private 1คน/Class
เลือกวัน-เวลาเรียนเองได้
 

Private 2คน/Class (จับคู่มาเอง)
เลือกวัน-เวลาเรียนเองได้
 


Group 3 คน/Class
เรียนทุกวัน...
เวลา...


สถานที่อบรม : สถาบันพัฒนาศิลปิน i Star Academy ซ.นวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เชตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ( ใกล้กับประตูทางเข้า โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2 ) ดูแผนที่


 

ประวัติครูผู้สอน/วิทยากร

ยุพาภรณ์ ยุกตปรีชา (มานะกรโกวิท)  ครูแอร์

การทำงาน
- อาจารย์สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลาที่โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา (MS. Voice Studio) (2534-2542)
- ผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค เชียงใหม่ (2546-2550)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค กรุงเทพฯ (2544-2551)
- ครูพิเศษสอนขับร้องที่ โรงเรียนสอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลา ศิริปิ่น (2542-2552)
- Female Voice Instructor สถาบันสร้างสรรค์ศิลปิน "พิกัด" (P-Quatre Unique Image)
- เจ้าของห้องสอนร้องเพลง Voice Room mini Academy (ปัจจุบัน)
- เจ้าของสถาบันพัฒนาศิลปิน I Star Academy (ปัจจุบัน)
- เจ้าของเว็บไซต์www.KruAir.com เว็บสอนร้องเพลงอันดับ1ของGoogle กว่า7ปี
- ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงรุ่งอรุณ (2559)
- ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงมอร์นิ่งเรย์ (2559)
- ประสบการ์สอนเทคนิคการใช้เสียงเพื่อร้องเพลง 27 ปี


ผลงานการสอน
- ครูสอนศิลปิน อาทิ กรพินธ์ พ่วงโพธิ์, ราฟฟี่-แนนซี่ , ยุ้ย ปัทมวรรณ ,ทราย  เจริญปุระ,  แพรว X 3 Super Gang , อมิตา ทาทา ยัง, แคทลียา อิงลิช , พลอย Little voice , Cinderella , Girly Berry , บีม จารุวรรณ , เตชินท์ ชยุติ, ทีป์ชลิต พรหมชนะ(ที AF6), ฯลฯ 
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด Red Beat International
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด  ไยไหม เรคคอร์ด
- Chorus  ใหักับคุณ  มณีนุช  เสมรสุต
- วิทยากรพิเศษ  อบรมเทคนิคการใช้เสียงให้กับนักเรียนการแสดงในสังกัด“กันตนา”
- ครูพิเศษสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักร้องตัวแทนประเทศไทย ประกวดร้องเพลงนานาชาติ เอเชียบากูส (2542-2543)
- ร่วมร้องเพลงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ อดุลย
เดช   ณ. ท้องสนามหลวง
- ร่วมร้องเพลงสดุดีไว้อาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน  “เทียนส่องใจ” ของ สภากาชาด แสดงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (2543-2544)
- ครูพิเศษอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลง “ จุฬาฯ  Singing Contest “ ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (2543-2544)
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน“แพรวพราวสวยช่วยบ้านพญาไท” ของกรมประชาสงเคราะห์แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา มาตุ ปี 2544
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน “คิมหันต์ หรรษา” แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  (2544)
- ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงงาน เพลงธันวามหาราช ณ. ศาลาเฉลิมกรุง (2543-2546)
- ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงในงาน สืบสานตำนานเพลงไทย ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ (2546)
- ผู้จัดทำโครงการสอนร้องเพลงเพื่อการกุศล" ร่วมใจให้น้อง ผ่านเสียงร้องของพี่" เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จ. เชียงใหม่ ปี2547
- ครูผู้อบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถ ปราศจากอบายมุข” (2547)
- ผู้คัดเลือกและฝึกสอนศิลปินในอัลบั้ม “Go Getter” ของ สำนักงานป้องกันและปราบรามยามเสพติด. ภาคเหนือ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2548-2550)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที” หลักสูตรนักบริหารมหา
นครระดับสูง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
(2548-2550)
- วิทยากร โครงการ “Step to be Star” ที่โรบินสัน เชียงใหม่
- วิทยากรบรรยายเรื่อง “ร้องอย่างไรให้เป็นเพลง” ที่โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.
เชียงใหม่
- อาจารย์พิเศษสอน Skill Line สายขับร้องของมหาวิทยาลัย “Far eastern”
จ.เชียงใหม่ (2548-2550)
- ผู้ฝึกซ้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง พร้อมควบคุมการแสดง งานครบรอบ
10 ปี ของบริษัทในเครือของผลิตภัณฑ์ กระทิงแดง  ที่โรงแรมเซนธารา แกรนด์
เดือนมกราคม 2555
- ผู้ฝึกสอนผู้บริหารระดับกลาง พร้อมออกแบบและควบคุมการแสดงของบริษัท
N’Health บริษัทในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดงให้กับตัวแทนของบริษัท Ayutthaya Allianz
สาขา เพลินจิต  ในการประกวดขับร้องและการแสดงภายในองค์กร  เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- วิทยากรอบรมการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ ให้กับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2559
- ฯลฯ

กรรมการตัดสิน
- กรรมการตัดสินการประกวด Mr. and Miss H.A.N.D. by Galaxy (มาบุญครอง) เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง KMITL Music Festival
- กรรมการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ “ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถปราศจากอบายมุข” ภายใต้ โครงการ To Be Number 1  ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “To Be Number One Singing Contest ครั้งที่ 1” ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง “Chang klan Plaza Stage challenge” จ.เชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี Love song Classic @ N mark Plaza (บางกะปิ)
- กรรมการตัดสินการประกวด N Mark karaoke singing contest 2
- กรรมการตัดสินการประกวด Splashy Singing Contest ครั้งที่ 1-3 และประกวดเต้น Cover Dance ครั้งที่ 3 ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Chev Viriya Singing Contest ครั้งที่ 1 ของบริษัทเชฟโรเรท (ประเทศไทย)  
- กรรมการตัดสินการประกวด “Cover Dance”  Stage 1 และ 2
ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Duet Singing Contest ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2559
- ฯลฯ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรม

• ภาพรวมของธุรกิจสอนร้องเพลง และ แนวโน้มในอนาคต

• ประสบการณ์จริงของผู้สอนที่เรียนรู้จากความผิดพลาด

• เทคนิค/วิธีการสอน ทั้งหมดของหลักสูตร

• Case study และ วิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียน

• แผนการสอน/หลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปใช้เปิดสอนได้ทันที

• Web Application ผู้ช่วยอัฉริยะที่เราพัฒนาขึ้นเอง ทำให้การบริหารธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

• ใบ Certificate

 

พิเศษสุด..!!!

• สิทธิ์ในการเข้าสังเกตุการสอนไม่จำกัดระยะเวลา จนกว่าจะมั่นใจในการสอนของตัวเอง

• โปรไฟล์การทำงานด้านการเป็นครูสอนร้องเพลงของคุณเอง

• Website สอนร้องเพลงส่วนตัวของคุณเอง

• เปิดถาม-ตอบ Business model ของ Voice Room mini Academy จากห้องสอนร้องเพลงเล็กๆ สู่รายได้ที่ยืนยาว

• ธุรกิจเริ่มใหม่การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยาก.. หากต้องการใช้แบรนด์ของ Voice Room mini Academy สามารถใช้ได้ฟรี

 

 

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้สมัคร

1. มีพื้นฐานในทางดนตรี หรือ มีพื้นฐานการร้องเพลงมาบ้าง

2. หากไม่มีพื้นฐานตามข้อ1. ผู้สมัครควรเป็นผู้ร้องเพลงได้ตรงจังหวะ และ หูไม่เพี้ยน

3. เป็นคนที่มีใจรักการสอน และใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19ปีขึ้นไป

หมายเหตุ: หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติข้างต้นหรือไม่ สามารถสมัครเข้ามา Audition ก่อนได้ค่ะช่องทางการสมัคร -ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัคร 3ช่องทาง ดังนี้
         1.1 โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 084-143-4423(ครูแอร์)
         1.2 ทาง Line ID:    เพิ่มเพื่อน
         1.3 ทาง Facebook โดยส่งข้อความมายังเพจ ww.facebook.com/VoiceRoom.mini.Academy

2. สมัครโดยการโอนเงินค่าจอง 5,000บ. มาที่บัญชี ธ.กสิกรไทย (กรณีเข้าAuditionแล้วไม่ผ่าน รับเงินจองคืนเต็มจำนวน)

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: เพิ่มเพื่อน หรือ E-mail: kruair@hotmail.com

4. ผู้สมัครเข้า Audition ในวัน... (10-15นาที/คน)

 

 

จำนวนที่เปิดรับ / ค่าเรียน

Private 1คน/Class :


 

• ค่าอบรมคนละ Call บาท

• สมัคร/จองภายในวันที่ Call ลดเหลือเพียง xxx บาท

เลือกวัน-เวลาเรียนเองได้(Fix)

 

Private 2คน/Class (จับคู่มาเอง) :

 

• ค่าอบรมคนละ Call บาท

• สมัคร/จองภายในวันที่ Call ลดเหลือเพียง xxx บาท

เลือกวัน-เวลาเรียนเองได้(Fix)

 

Group 3 คน/Class :

 

 

• ค่าอบรมคนละ Call บาท

• สมัคร/จองภายในวันที่ Call ลดเหลือเพียง xxx บาท

เรียนทุกวัน... เวลา...


• สอบถามเพิ่มเติม 084 143 4423 , Line ID: เพิ่มเพื่อน

• ปิดรับสมัคร วันที่ ...

 


สอบถาม : Tel. 084-143-4423 , Line ID:   เพิ่มเพื่อน

กลับหน้าแรกสอนร้องเพลง KruAir.com

*** หน้านี้ไม่ซัพพอร์ต Safari Browser ***