แท็กการท่องเว็บ

โปรฯเรียนร้องเพลง

เรียนร้องเพลงจริงๆแล้วง่ายหรือยาก?

เรียนร้องเพลงจริงๆแล้วง่ายหรือยาก? คำถามนี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่นักเรียนใหม่ๆเข้ามาเรียนกับครู เพราะนึกว่า “เรียนร้องเพลงก็แค่อยากร้องเพลงให้เพราะขึ้น มันก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรยาก ก็เรียนแค่ ร้องให้ตรงจังหวะ ตรงโน๊ตหรืออะไรนิดๆหน่อยๆ…