แท็กการท่องเว็บ

บทความเกี่ยวกับร้องเพลง

จะได้อะไรจากการเรียนร้องเพลงออนไลน์ ..?

จะได้อะไรจากการเรียนร้องเพลงออนไลน์ ..? การเรียนร้องเพลงในลักษณะออนไลน์ หรือ E-Learnningนั้น จะไห้ได้ผลเทียบเท่ากับการเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะการเรียนออนไลน์เป็นเพียงช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง…