<<< เว็บสอนร้องเพลงออนไลน์สด แห่งแรกและแห่งเดียว.. สอนโดยครูแอร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนขับร้องและลีลาโดยตรง กว่า 30ปี และ อดีตผู้ฝึกสอนศิลปิน-นักร้องดังมากมาย >>>
 
 
  สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, โรงเรียนสอนร้องเพลง, วิธีร้องเพลง, af6, โรงเรียนสอนร้องเพลง, ครูสอนร้องเพลง ค่าเรียนร้องเพลง


ร้องเพลง   ชื่อสมาชิก: รหัสผ่าน: ++ ลงทะเบียนเรียนร้องเพลง
++ ค่าเรียนร้องเพลง
สอนดนตรี เต้น การแสดง
นักร้อง
 
 

 

ครูแอร์ ครูสอนร้องเพลง ยุพาภรณ์ ยุกตปรีชา (มานะกรโกวิท)  ครูแอร์
ด้านดนตรี
- เรียนขับร้องกับครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต (2529-2534)
- เรียนการขับร้อง จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- ใบประกาศอิเล็คโทน เกรด9 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- ใบประกาศเปียโน เกรด4 โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
- อบรมเทคนิคการใช้เสียงกับคณะละคร “แฮมบริด” ประเทศแคนาดา
- อบรมหลักสูตร “คอร์สการสอนเทคนิกการใช้เสียงและร้องเพลง ครั้งที่ 2” กับ อาจารย์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงโค้กมิวสิค อวอร์ด ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2538 และ 2539)
- นักร้องนำของชมรมดนตรีสากลของมหาวิทยาลัย  ศรีปทุม
- ผ่านการประกวดร้องเพลงของสยามกลการรอบ  60  คน  (2533)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 งานประกวดร้องเพลง Jambalaya Song Contest (2534)

การทำงาน
- อาจารย์สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลาที่โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา (MS. Voice Studio) (2534-2542)
- ผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค เชียงใหม่ (2546-2550)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค กรุงเทพฯ (2544-2551)
- ครูพิเศษสอนขับร้องที่ โรงเรียนสอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลา ศิริปิ่น (2542-2552)
- Female Voice Instructor สถาบันสร้างสรรค์ศิลปิน "พิกัด" (P-Quatre Unique Image)
- เจ้าของห้องสอนร้องเพลง Voice Room mini Academy (ปัจจุบัน)
- เจ้าของสถาบันพัฒนาศิลปิน I Star Academy (ปัจจุบัน)
- เจ้าของเว็บไซต์www.KruAir.com เว็บสอนร้องเพลงอันดับ1ของGoogle กว่า7ปี
- ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงรุ่งอรุณ (2559)
- ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาศิลปิน ค่ายเพลงมอร์นิ่งเรย์ (2559)
- ประสบการ์สอนเทคนิคการใช้เสียงเพื่อร้องเพลง 27 ปี

ผลงานการสอน
- ครูสอนศิลปิน อาทิ กรพินธ์ พ่วงโพธิ์, ราฟฟี่-แนนซี่ , ยุ้ย ปัทมวรรณ ,ทราย เจริญปุระ, แพรว X 3 Super Gang , อมิตา ทาทา ยัง, แคทลียา อิงลิช , พลอย Little voice , Cinderella , Girly Berry , บีม จารุวรรณ , เตชินท์ ชยุติ, ทีป์ชลิต พรหมชนะ(ที AF6), ฯลฯ
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด Red Beat International
- ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับศิลปินในสังกัด ไยไหม เรคคอร์ด
- Chorus ใหักับคุณ มณีนุช เสมรสุต
- วิทยากรพิเศษ อบรมเทคนิคการใช้เสียงให้กับนักเรียนการแสดงในสังกัด"กันตนา"
- ครูพิเศษสอนเทคนิคการใช้เสียงและลีลาให้กับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักร้องตัวแทนประเทศไทย ประกวดร้องเพลงนานาชาติ เอเชียบากูส (2542-2543)
- ร่วมร้องเพลงในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ อดุลย
เดช ณ. ท้องสนามหลวง
- ร่วมร้องเพลงสดุดีไว้อาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน "เทียนส่องใจ" ของ สภากาชาด แสดงหน้าพระที่นั่ง พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (2543-2544)
- ครูพิเศษอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลง " จุฬาฯ Singing Contest " ของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (2543-2544)
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน"แพรวพราวสวยช่วยบ้านพญาไท" ของกรมประชาสงเคราะห์แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา มาตุ ปี 2544
- ครูผู้สอนและควบคุมการแสดงการขับร้องในงาน "คิมหันต์ หรรษา" แสดงหน้าพระที่นั่งพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (2544)
- ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงงาน เพลงธันวามหาราช ณ. ศาลาเฉลิมกรุง (2543-2546)
- ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงในงาน สืบสานตำนานเพลงไทย ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ (2546)
- ผู้จัดทำโครงการสอนร้องเพลงเพื่อการกุศล" ร่วมใจให้น้อง ผ่านเสียงร้องของพี่" เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จ. เชียงใหม่ ปี2547
- ครูผู้อบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ "ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถ ปราศจากอบายมุข" (2547)
- ผู้คัดเลือกและฝึกสอนศิลปินในอัลบั้ม "Go Getter" ของ สำนักงานป้องกันและปราบรามยามเสพติด. ภาคเหนือ
- วิทยากรบรรยายเรื่อง "ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที" หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (2548-2550)
- วิทยากรบรรยายเรื่อง "ร้องเพลงอย่างไร ให้มั่นใจบนเวที" หลักสูตรนักบริหารมหา
นครระดับสูง ณ.ห้องปัญญพัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(2548-2550)
- วิทยากร โครงการ "Step to be Star" ที่โรบินสัน เชียงใหม่
- วิทยากรบรรยายเรื่อง "ร้องอย่างไรให้เป็นเพลง" ที่โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จ.
เชียงใหม่
- อาจารย์พิเศษสอน Skill Line สายขับร้องของมหาวิทยาลัย "Far eastern"
จ.เชียงใหม่ (2548-2550)
- ผู้ฝึกซ้อมผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง พร้อมควบคุมการแสดง งานครบรอบ
10 ปี ของบริษัทในเครือของผลิตภัณฑ์ กระทิงแดง ที่โรงแรมเซนธารา แกรนด์
เดือนมกราคม 2555
- ผู้ฝึกสอนผู้บริหารระดับกลาง พร้อมออกแบบและควบคุมการแสดงของบริษัท
N'Health บริษัทในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- ผู้ฝึกสอนและออกแบบการแสดงให้กับตัวแทนของบริษัท Ayutthaya Allianz
สาขา เพลินจิต ในการประกวดขับร้องและการแสดงภายในองค์กร เมื่อ กุมภาพันธ์ 2555
- วิทยากรอบรมการร้องเพลงเพื่อสุขภาพ ให้กับข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2559
- ฯลฯ

กรรมการตัดสิน
- กรรมการตัดสินการประกวด Mr. and Miss H.A.N.D. by Galaxy (มาบุญครอง) เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง KMITL Music Festival
- กรรมการตัดสินรอบคัดเลือกการประกวดวงดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงและดนตรี ในโครงการ "ส่งเสริมดนตรี มีความสามารถปราศจากอบายมุข" ภายใต้ โครงการ To Be Number 1 ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง "To Be Number One Singing Contest ครั้งที่ 1" ในทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง "Chang klan Plaza Stage challenge" จ.เชียงใหม่
- กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี Love song Classic @ N mark Plaza (บางกะปิ)
- กรรมการตัดสินการประกวด N Mark karaoke singing contest 2
- กรรมการตัดสินการประกวด Splashy Singing Contest ครั้งที่ 1-3 และประกวดเต้น Cover Dance ครั้งที่ 3 ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Chev Viriya Singing Contest ครั้งที่ 1 ของบริษัทเชฟโรเรท (ประเทศไทย)
- กรรมการตัดสินการประกวด "Cover Dance" Stage 1 และ 2
ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง Duet Singing Contest ของศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ
- กรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2559
- ฯลฯ
>> อัพเดท งการบันเทิง

รวมข่าวจากหน้าแรก
ฟังเพลงฮิต

เพลง: มือที่สาม
ศิลปิน: ปุยฝ้าย AF4
อัลบั้ม:

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: แสงและเงา
ศิลปิน: แก้ม เดอะสตาร์
อัลบั้ม: เพลงประกอบละคร บาดาลใจ

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: หยุดความคิดไม่ได้
ศิลปิน: เบล สุรพล
อัลบั้ม: Sleepless Socity 3

ฟังเพลง+เนื้อเพลง
เพลง: ฝัน
ศิลปิน: Slotmachine
อัลบั้ม:

ฟังเพลง+เนื้อเพลง


..MV เพลงดังในอดีต..>> เรียนร้องเพลงออนไลน์
arrow
เกี่ยวกับkruair.com
ประวัติครูสอนร้องเพลง
ห้องสอนร้องเพลง (VR)
ตารางเรียนร้องเพลง (VR)
ค่าเรียนร้องเพลงออนไลน์
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ข้อควรทราบ(Online)
ทดสอบการเรียน(Online)
สอนเต้น
สอนการแสดง
แฟรนไชส์ Franchise
................................
- แผนที่สู่ห้องสอนร้องเพลง
เนื้อเพลง
บทความ
Updateข่าวศิลปิน
ดาวดวงเด่น
 

Bookmark and Share

 
 
เว็บไซด์นี้เหมาะสำหรับ
Internet Exproler v.6
ความละเอียดที่ 1024 X 768
 
 


Follow KruAir on twitter
qr code
 
 แฟรนไชส์ห้องสอนร้องเพลง Voive Room (Franchise)
 
 
วิธีการเรียนร้องเพลงออนไลน์คลิ๊กดูวิธีการเรียน-การสอนร้องเพลง

Google+

 
60/12 ม.เพลินวิภา ถ.รามอินทรา40 แยก33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel.08-4143-4423 , e-mail: kruair@hotmail.com
 
 
@ 2007 Kru Air Music Studio Co.,Ltd. All Rights Reserved .

หน้าแรกครูแอร์สอนร้องเพลง