<<< เว็บสอนร้องเพลงออนไลน์สด แห่งแรกและแห่งเดียว.. สอนโดยครูแอร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนขับร้องและลีลาโดยตรง กว่า 27ปี และ อดีตผู้ฝึกสอนศิลปิน-นักร้องดังมากมาย >>>
 
 
  สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, โรงเรียนสอนร้องเพลง, วิธีร้องเพลง, af6, โรงเรียนสอนร้องเพลง, ครูสอนร้องเพลง ค่าเรียนร้องเพลง


ร้องเพลง   ชื่อสมาชิก: รหัสผ่าน: ++ ลงทะเบียนเรียนร้องเพลง
++ ค่าเรียน
นักร้อง
 
 

ค้นหาเนื้อเพลง : 
เนื้อเพลง Moments ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Moments Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง (Miss) Understood ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : (Miss) Understood Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Memorial Address ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Memorial Address Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง M ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : M Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Love (Refrain) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Love (Refrain) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Love (Destiny) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Love (Destiny) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Liar ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Liar Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Ladies Night ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Ladies Night Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Key (Eternal Tie Version) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Key (Eternal Tie Version) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Key ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Key Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Kanariya (Canary) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Kanariya (Canary) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Kanariya ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Kanariya Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Jewel ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Jewel Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง I Am...(Engish) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : I Am...(Engish) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง I Am. ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : I Am. Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Is This Love? ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Is This Love? Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง In The Corner ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : In The Corner Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง ฝากฟ้า ศิลปิน บ่าววี
Tags : ฝากฟ้า บ่าววี 
เนื้อเพลง Goodbye Baby ศิลปิน BIGBANG
Tags : Goodbye Baby BIGBANG 
เนื้อเพลง Only You ศิลปิน 2PM
Tags : Only You 2PM 
เนื้อเพลง Inspire ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Inspire Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Independent ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Independent Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Immature (Sweet Mix) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Immature (Sweet Mix) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Immature ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Immature Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Humming 7/4 ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Humming 7/4 Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Hope Or Pain ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Hope Or Pain Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Honey ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Honey Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Heaven (Piano Version) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Heaven (Piano Version) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Heaven ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Heaven Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Heartplace ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Heartplace Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Happy Ending ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Happy Ending Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Hanabi (Episode Ii) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Hanabi (Episode Ii) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Hana ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Hana Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Greatful Days ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Greatful Days Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Glitter ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Glitter Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Girlish ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Girlish Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Game ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Game Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง From Your Letter ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : From Your Letter Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Friend Ii (Make My Mad Mix) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Friend Ii (Make My Mad Mix) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Friend Ii ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Friend Ii Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Friend ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Friend Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Free And Easy ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Free And Easy Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง For My Dear ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : For My Dear Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Forgiveness ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Forgiveness Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Fly High ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Fly High Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Flower Garden ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Flower Garden Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Fated ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Fated Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Far Away ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Far Away Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Fairyland ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Fairyland Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Evolution (Laws Is Q Mix) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Evolution (Laws Is Q Mix) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Evolution (English) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Evolution (English) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Evolution (Boom Bass) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Evolution (Boom Bass) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง ArrowEvolution ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : ArrowEvolution Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Ever Free ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Ever Free Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Everywhere Nowhere ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Everywhere Nowhere Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Everlasting Dream ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Everlasting Dream Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง End Roll ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : End Roll Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง End Of The World ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : End Of The World Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Endless Sorrow ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Endless Sorrow Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Duty ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Duty Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Dolls ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Dolls Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Depend On You ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Depend On You Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Dearest (English) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Dearest (English) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Dearest (Acoustic Version) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Dearest (Acoustic Version) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Dearest ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Dearest Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Daybreak ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Daybreak Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Criminal ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Criminal Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Connected ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Connected Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Close To You ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Close To You Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Catcher In The Light ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Catcher In The Light Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Carols (Original Mix) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Carols (Original Mix) Ayumi Hamasaki 
เนื้อเพลง Carols (Criminal Tribal Mix) ศิลปิน Ayumi Hamasaki
Tags : Carols (Criminal Tribal Mix) Ayumi Hamasaki หน้าที่ : หน้าแรก [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ]
 

>> เรียนร้องเพลง
arrow
เกี่ยวกับkruair.com
ประวัติครูสอนร้องเพลง
ห้องสอนร้องเพลง (VR)
ตารางเรียนร้องเพลง (VR)
ค่าเรียนร้องเพลงออนไลน์
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ข้อควรทราบ(Online)
ทดสอบการเรียน(Online)
สอนเต้น
สอนการแสดง
แฟรนไชส์ Franchise
................................
- แผนที่สู่ห้องสอนร้องเพลง
เนื้อเพลง
บทความ
Updateข่าวศิลปิน
ดาวดวงเด่น

 ห้องสอนร้องเพลง Voive Room Group

 
 
เว็บไซด์นี้เหมาะสำหรับ
Internet Exproler v.6
ความละเอียดที่ 1024 X 768
 
 


Kruair Radio Toobar
ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่
arrow คลิ๊ก..ดาวน์โหลด KruAir.com Toolbar
 
qr code
 
 
 
วิธีการเรียนร้องเพลงออนไลน์คลิ๊กดูวิธีการเรียน-การสอนร้องเพลง

Google+
 
60/12 ม.เพลินวิภา ถ.รามอินทรา40 แยก33 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel.08-4143-4423, 08-5159-8176 Fax.0-2510-7970 , e-mail: kruair@hotmail.com
 
 
@ 2007 Kru Air Music Studio Co.,Ltd. All Rights Reserved .

หน้าแรกครูแอร์สอนร้องเพลง