<<< เว็บสอนร้องเพลงออนไลน์สด แห่งแรกและแห่งเดียว.. สอนโดยครูแอร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนขับร้องและลีลาโดยตรง กว่า 30ปี และ อดีตผู้ฝึกสอนศิลปิน-นักร้องดังมากมาย >>>
 
 
  สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, โรงเรียนสอนร้องเพลง, วิธีร้องเพลง, af6, โรงเรียนสอนร้องเพลง, ครูสอนร้องเพลง ค่าเรียนร้องเพลง


ร้องเพลง   ชื่อสมาชิก: รหัสผ่าน: ++ ลงทะเบียนเรียนร้องเพลง
++ ค่าเรียน
นักร้อง
 
 
ค้นหาเนื้อเพลง :


หน้าแรกครูแอร์สอนร้องเพลง
คอร์สเรียนร้องเพลง กับ ครูแอร์สอนร้องเพลง

 


เนื้อเพลง Memorize ศิลปิน XING

 

Memorize (메모라이즈) - Xing

사랑, 그잔인함 속에 남겨진 너에대한 기억들..
ซารัง, คือจานินฮัม โซเก นัมกยอจิน นอเอแดฮัน คีออกดึล..
이별, 슬프지만 가슴시린 아름다운 추억들..
อี~บยอล, ซึลพือจีมัน คาซึมชีริน อารึมดาอุน ชูออกดึล..
이제 그 많은 추억들을 지우려 합니다.
อีเจ คือ มานึน ชูออกดือรึล ชีอู~รยอ ฮัมนีดา

---------------------------------------------------------------------------------

Good Bye 도려내도 자라나는 그리움,
Good Bye โท~รยอแนโด ชารานานึน คือรีอุม,
소름 돋을만큼 두려워서
โซรึม โทดึลมันคึม ทู~รยอวอซอ

My love 함께 했던 기억을 다 지우고서
My love ฮัมเก แฮดดอน คีออกึล ทา ชีอูโกซอ
숨쉬고 난 살 수 있을까 oh baby
ซุมชวีโก นัน ซัล ซู อีซึลกา oh baby

어제 오랜니 사진을 태우고서
ออ เจ โอแร นี ซาจินึล แทอูโกซอ
거짓말이 된이 맘까지
คอจิดมารี ทเว นี มัมกาจี

이 제 남아있는 눈물까지 쏟아버리고 (쏟아버리고)
อีเจ นามาอิดนึน นุนมุลกาจี โซดาบอรีโก (โซดาบอรีโก)
내 안에 너를 흘려 보낼게 baby
แน อาเน นอรึล ฮึล~รยอ โพแนลเก baby

Good Bye 왜 내게만 시간은 더딘건지
Good Bye แว แนเกมัน ชีกานึน ทอดินกอนจี
숨차게 흘러 널 데려가길
ซุมชาเก ฮึลรอ นอล เท~รยอกากิล

My love 널 보내고 살을 에듯 아파와도
My love นอล โพแนโก ซารึล เอดึด อาพาวาโด
이제는 널 위해 지울게 oh baby
อีเจนึน นอล วีแฮ ชีอุลเก oh baby

(RAP)
Oh baby 널 위해 노랠 불러줬었잖아
Oh baby นอล วีแฮ โนแรล พุลรอ~จวอ~ซอด~จานา
니가 원한다면 다 준다했잖아
นีกา วอนันดา~มยอน ทา จุนดาแฮดจานา
귀를 막아도 목소리 들리지
ควี รึล มากาโด มกโซรี ทึลรีจี
기억하니 우리 anniversary
คีออคานี อูรี anniversary

Oh baby 널 위해 모두 다 버렸잖아
Oh baby นอล วีแฮ โมดู ทา บอ~รยอด~จานา
니가 원한다면 다 포기했잖아
นีกา วอนันดา~มยอน ทา โพกีแฮดจานา
눈 을 감아도 얼굴이 떠오르지
นูนึล คามาโด ออลกูรี ตอโอรือจี
기억하니 우리 그 때 history
คีออ คานี อูรี คือ แต history

Oh oh baby baby baby
눈을 닫고 마음을 다 묻어도
นู นึล ทัดโก มาอือมึล ทา มูดอโด
내 안에 아직 Woo~ 너는 살아가
แน อาเน อาจิก Woo~ นอนึน ซารากา

어제 손에 너의 반질 버리고서 무너져버린 약속까지
ออเจ โซเน นอเอ พันจิล พอรีโกซอ มูนอ~จยอบอริน ยักซกกาจี

이제 고개드는 미련까지 묻어버리고
อี เจ โคแกดือนึน มี~รยอน~กาจี มู~ดอบอรีโก
돌아오란 기대도 잘라내 oh baby
โทราโอ รัน กีแดโด ชัลราแน oh baby

Good Bye 왜 내게만 시간은 더딘건지
Good Bye แว แนเกมัน ชีกานึน ทอดินกอนจี
숨차게 흘러 널 데려가길
ซุมชาเก ฮึลรอ นอล เท~รยอกากิล

My love 널 보내고 살을 에듯 아파와도
My love นอล โพแนโก ซารึล เอดึด อาพาวาโด
이제는 널 위해 지울께 oh baby
อีเจนึน นอล วีแฮ ชีอุลเก oh baby

I do 널 지우고 앞을 봐도 하두 너와 함께 했더라구
I do นอล ชีอูโก อาพึล พวาโด ฮาดู นอวา ฮัมเก แฮดดอรากู
아직도 넌 나의 발목을 잡더라구
อาจิกโด นอน นาเอ พัลโมกึล ชับดอรากู
니가 논 덫에 걸린 쥐 같은 나더라구
นีกา นุน ดอเช กอลริน ชวี คาทึน นาดอรากู
I do 맘 비우고 또 비워도 하두 엉켜버린 너와 나두
I do มัม พีอูโก โต พีวอโด ฮาดู ออง~คยอบอริน นอวอ นาดู
아직도 넌 나를 미치게 하더라구
อาจิกโด นอน นารึล มีชีเก ฮาดอรากู
너라는 늪에 빠져 허우적대는 나더라구 ohhh
นอรานึน นือเพ ปา~จยอ ฮออู~จอกแดนึน นาดอรากู ohhh

Good Bye 도려내도 자라나는 그리움,
Good Bye โท~รยอแนโด ชารานานึน คือรีอุม,
소름 돋을만큼 두려워서
โซรึม โทดึลมันคึม ทู~รยอวอซอ

My love 함께 했던 기억을 다 지우고서
My love ฮัมเก แฮดดอน คีออกึล ทา ชีอูโกซอ
숨쉬고 난 살 수 있을까
ซุมชวีโก นัน ซัล ซู อิซึลกา

---------------------------------------------------------------------------------

오 늘도 너의 기억들로 하루를 살아가
โอนึลโด นอเอ คีออกดึลโร ฮารูรึล ซารากา
내일은 널 잊었으면 좋겠다
แนอีรึน นอล อีจอซือมยอน โชเกดดา

 Tags : Memorize XING 

เข้าดู 1,461
Bookmark and Share แบ่งปัน


คอร์สเรียนร้องเพลง กับ ครูแอร์สอนร้องเพลง
Table 'lyrics.tb_comment' doesn't exist : Select property_type