<<< เว็บสอนร้องเพลงออนไลน์สด แห่งแรกและแห่งเดียว.. สอนโดยครูแอร์ ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนขับร้องและลีลาโดยตรง กว่า 30ปี และ อดีตผู้ฝึกสอนศิลปิน-นักร้องดังมากมาย >>>
 
 
  สอนร้องเพลง, เรียนร้องเพลง, โรงเรียนสอนร้องเพลง, วิธีร้องเพลง, af6, โรงเรียนสอนร้องเพลง, ครูสอนร้องเพลง ค่าเรียนร้องเพลง


ร้องเพลง   ชื่อสมาชิก: รหัสผ่าน: ++ ลงทะเบียนเรียนร้องเพลง
++ ค่าเรียน
นักร้อง
 
 
ค้นหาเนื้อเพลง :


หน้าแรกครูแอร์สอนร้องเพลง
คอร์สเรียนร้องเพลง กับ ครูแอร์สอนร้องเพลง

 


เนื้อเพลง Replay ศิลปิน Shinee

 

Jonghyun: Nuh nan neo muh yeh bbeo seo nam jah deul ee gah man ahn dweo
Heun deul ree neun keu nyeo ue mam sah sheel ahl goh eet seo

Onew: Keu nyeo eeh geh sah rang eun han sun gan ue neu ggeem eel bbun
Mwoh rah hae doh nah eeh gehn salm ue everything

All: Ah mah keu nyeo neun eoh reen nae gah buh dang seu reo uhn gah bwa
Key: Nahl pah rah boh neun nun bee chee mahl hae juh jahn ah
All: And I think I'm gonna hate it girl
Kkeu teh dah gah oo neun geol
Jonghyun: Gah seum ee mahl hae jun dah nuh gah mwoh rae doh

All: Nuh nan neo muh yeh bbeo
(Taemin: Keu keu nyeo reul boh neun nah neun) mee chyeo
Taemin: Hah hah jee man ee jehn jee chyeo
All: Replay Replay Replay
All: Chuh eok ee nae mam eul hal kweo eoh
(Taemin: Ah ah pah seo ee jehn mam eul) goh chyeo
Taemin: Dah dah gah oohl ee byeol eeh nan
All: Replay Replay Replay

Onew: Nuh nan nah ue M.V.P buh reo uhm eeh bbu deut haet jee
Minho: Neul shee seon jeep jong keu nyeo wah ham ggeh eet neun nan So cool
Jonghyun: Jeh bahl ee son eul noh jee mahl jah deon nah ue dah jeem eun
Onew: Eoh neu sun gan buh teo geo jeet een geol ahl ah

All: Ah mah keu nyeo neun chak han nae gah byeol jae mee eob seot nah bwa
Key: Nahl dae hah neun moom jeet ee mahl hah goh eet jahn ah
All: And I think I'm gonna hate it girl
Kkeu teh dah gah oo neun geol
Jonghyun: Gah seum ee soh ree chee dah ee byeol ah peh seo

All: Nuh nan neo muh yeh bbeo
(Taemin: Keu keu nyeo reul boh neun nah neun) mee chyeo
Taemin: Hah hah jee man ee jehn jee chyeo
All: Make up Shake up Break up
All: Chuh eok ee nae mam eul hal kweo eoh
(Taemin: Ah ah pah seo ee jehn mam eul) goh chyeo
Taemin: Dah dah gah oohl ee byeol eeh nan
All: Make up Shake up Break up

All: Ah ah ah reum dah eun keu nyang neun ah ah ah jeek ggah jee nuh guh wah
Jeen sheel dwen sah rang ue mah seul bun jeok ee eob neun geh nun myeong hae
Ah ah ah seup geh doh keu nyang neun ah ah ah jeek eoh reen nah eeh gehn
Sheen sheel dwen sah ran ue mah eum eul bah deul suh eob neun jee

All: Nuh nan neo muh yeh bbeo
(Taemin: Keu keu nyeo reul boh neun nah neun) mee chyeo
All: Hah hah jee man ee jehn jee chyeo
Replay Replay Replay
All: Chuh eok ee nae mam eul hahl kweo eoh
(Taemin: Ah ah pah seo ee jehn mam eul) goh chyeo
All: Dah dah gah oohl ee byeol eeh nan
Replay Replay Replay

All: Nuh nan neo muh yeh bbeo
(Taemin: Keu keu nyeo reul boh neun nah neun) mee chyeo
(Minho: Uh keu nyeo wah nah ue love) mee chyeo
(TaeMin: Hah hah jee man ee jehn) jee chyeo
Minho: Uh I just go crazy 'cuz
All: Replay Replay Replay
Minho: I I I love you girl
All: Chuh eok ee nae mam eul hal kweo eoh
Taemin: Ah ah pah seo ee jehn mam eul
Minho: Uh mah eum ee ah pah seo goh cyeo
Taemin: Dah dah gah oohl ee byeol eeh nan
Minho: Yo I wanna hold U girl
All: Replay Replay Replay
Minho: I I I love you

All: Nuh nan neo muh yeh bbeo I keep thinkin ' bout you
Nuh nan yeh bbeo I keep dreaming ' bout you
Jeen sheel dwen sah ran ue mah seul bon jeok ee
Nuh nan neo muh yeh bbeo I keep thinkin ' bout you
Nuh nan yeh bbeo I keep dreaming 'bout you
Jeen sheel dwen sah ran ue mah eum eul

 Tags : Replay Shinee 

เข้าดู 1,443
Bookmark and Share แบ่งปัน


คอร์สเรียนร้องเพลง กับ ครูแอร์สอนร้องเพลง
Table 'lyrics.tb_comment' doesn't exist : Select property_type