แผนที่การเดินทางสู่ห้องเรียนเต้น-การแสดง i Star Academy โดย Google Maps
สถานที่เรียนเต้น-การแสดง Voice Room mini Academy
สถาบันตั้งใกล้กับ โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2 (ถ.นวมินทร ซ.นวมินทร์70 แยก3-10 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.)
  ** สอบถามเส้นทาง โทร.084-143-4423, 098-894-3484 **


หน้าแรก Kruair.com | หน้าแรก iStarAcademy.com