การเรียกดูหมวดหมู่

คอร์สเรียนเต้น

คอร์สเรียนเต้น

*** คลาสเรียนเต้น ปิดรับนักเรียนชั่วคราว *** คลาสเรียนเต้น ปิดรับนักเรียนชั่วคราว เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 8ปีขึ้นไป เริ่มตั้งแต่งพื่นฐาน จนถึงขึ้นสูง Class Dance เปิดสอนทุกแนวการเต้นไม่ว่าจะเป็น Hip-Hop,…