การเรียกดูหมวดหมู่

คอร์สเรียนดนตรี

คอร์สเรียนกีต้าร์โปร่ง-กีต้าร์ไฟฟ้า

*** คลาสเรียนกีต้าร์โปร่ง-กีต้าร์ไฟฟ้า ปิดรับนักเรียนชั่วคราว หลักสูตรการเรียนกีตาร์เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป  แบ่งเป็นกีตาร์โปร่ง  กีตาร์คลาสสิก และกีตาร์ไฟฟ้า  เปิดสอนทุกแนวเพลงโดยเน้นจุดประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก …