หายใจแบบ Diaphragmatic Breathing พื้นฐานสำคัญสำหรับการร้องเพลง

488

การหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการร้องเพลง นักร้องทุกคนควรฝึกฝนการหายใจแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการร้องเพลงได้ และส่งผลดีต่อคุณภาพเสียงร้อง

หลักการของการหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing

การหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing เป็นการหายใจโดยให้ลมหายใจเข้าไปถึงส่วนล่างของปอด (diaphragm) ซึ่งจะทำให้มีอากาศในปอดเพียงพอสำหรับการร้องเพลงได้นาน

เมื่อหายใจเข้า กล้ามเนื้อ diaphragm จะหดตัว ทำให้ส่วนล่างของปอดขยายตัว ส่งผลให้หน้าท้องป่องขึ้น เมื่อหายใจออก กล้ามเนื้อ diaphragm จะผ่อนคลาย ทำให้ส่วนล่างของปอดหดตัว ส่งผลให้หน้าท้องยุบลง

ประโยชน์ของการหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing

การหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing มีประโยชน์มากมายสำหรับการร้องเพลง ดังนี้

  • ทำให้เสียงร้องมีพลังและมีความชัดเจน
  • ทำให้สามารถร้องเพลงได้นานโดยไม่เหนื่อย
  • ทำให้ควบคุมเสียงร้องได้ดียิ่งขึ้น

การฝึกฝนการหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing

การฝึกฝนการหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing สามารถทำได้โดยการฝึกตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. นั่งตัวตรง วางมือหนึ่งข้างบนหน้าท้อง
  2. หายใจเข้าลึกๆ โดยให้หน้าท้องป่องขึ้น
  3. หายใจออกช้าๆ โดยให้หน้าท้องยุบลง
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 ประมาณ 10 ครั้ง

นอกจากการฝึกฝนตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว นักร้องยังสามารถฝึกฝนการหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing โดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบ Diaphragmatic Breathing หรือการฝึกฝนร่วมกับครูสอนร้องเพลง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ