ภัทร

1,765

ชื่อ: ภัทรา  ศิริพานิช

ชื่อเล่น: ภัทร
อาชีพ: นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้สึกหลังจากผ่านไปครึ่งคอร์ส: 
ครูแอร์เป็นครูที่ใจดี ไม่กดดันนักเรียนเวลาทำตามที่ครูแอร์บอกไม่ได้และค่อยๆให้กำลังใจ เวลาร้องเพลงดีขึ้นก็จะชม และเลือกเพลงที่ให้นักเรียนร้องให้ตรงจุดกับที่นักเรียนด้อยเพื่อเป็นการฝึกฝน อย่างภัทรเองร้องเสียงไม่ค่อยมีพลัง  ครูแอร์ก็เลือกเพลงที่ต้องให้แรงดันเสียงให้ออกมาให้ได้ นักเรียนมีข้อบกพร่องในการร้องเพลงอะไร ครูแอร์ก็จะแก้ปัญหาไปทีละเรื่องซึ่งทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าการร้องเพลงมันหนัก ถ้าปรับทีเดียวหลายๆเรื่องก็จะทำให้เราสับสน ทำให้เป็นการเรียนกะครูแอร์เป็นการเรียนที่สนุก มีความสุข และทำให้เรียนอย่างไม่เครียด และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณครูแอร์ที่ทำให้ภัทรรู้สึกมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องการร้องเพลงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ