คอร์สเรียนร้องเพลง Basic to Advance

2,639

เรียนร้องเพลง สู่การเป็น “ศิลปิน”
By ครูแอร์ ในคอร์ส Basic to Advance

รายละเอียดการเรียน
– เทคนิคการขึ้นเสียงสูง ลงเสียงต่ำ
– เทคนิคการฝึก vibrato
– การสร้างความแข็งแรงในน้ำเสียง power
– การหา Dynamic & Feeling ในเพลง
– Vocal Techniques และ Style ในน้ำเสียง
– การโปรเจ็กเสียงร้องเพลงและการแสดง
– การปรับบุคลิกภาพที่ดีในการแสดงบนเวที
– ค้นหาการร้องเพลงสไตล์ของตนเอง

โปรโมชั่นพิเศษ !!!
เรียนเดี่ยว 15,900.-
เรียนคู่ 13,500.- /คน

ตารางเรียนร้องเพลง (เรียนทั้งหมด 10 ชั่วโมง)

เรียนแบบ Hybrid ปรับได้ทุกชั่วโมง(เรียนที่studio หรือ เรียนonline)

* หากนักเรียนต้องการลาหยุด สามารถปรับเปลี่ยนได้ 3 ครั้งโดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

เรียนร้องเพลง คอร์ส Basic to Advance

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ